מדיניות ביטולים

החסרה וביטול חוגים/קורסים:
במידה והתלמיד/ה מחסיר שיעורים במשך החודש יושלם החומר ככל שניתן בשיעורים הבאים.
לא ינתן החזר כספי להחסרה.
אם יהיו קיימים חוגים זהים מקבילים, תתאפשר הצטרפות להשלמה בתיאום מראש.
ניתן לבטל חוג עד סוף חודש קלנדרי- הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.